Sammen om
muligheter utfordringer helhetlige løsninger verdiskapning veien videre

Aktuelt

Er du i rute med den nye åpenhetsloven?

Innen juni 2023 må alle større virksomheter ha gjennomført aktsomhetsvurdering og kartlegging, og publisere en redegjørelse for dette på sine nettsider. Her redegjør vi kort for hvem som omfattes av loven og hvilke plikter de har. I tillegg presenteres et verktøy Tenden har laget som virksomheter kan bruke for å overholde loven.

Se flere artikler

Seminarer

Åpenhetsloven

Frokostseminar i Tønsberg om åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Frokostseminar i Sandefjord om åpenhetsloven

Se flere seminarer
Tendencast - Coverbilde

Tendencast - en podcast fra Tenden

Lytt på episode 8: "Uskiftet bo - en god løsning for deg?", og tidligere episoder av Tendencast på Spotify.

Tillitsskapende, løsningsorientert
og faglig solid.

Et godt råd forutsetter advokater som ser helheten. Jussen er ofte bare ett av flere virkemidler for å nå målet. Basert på klientenes behov, kombinerer vi faglig kvalitet med praktisk og kommersiell tilnærming.

Om oss

Med Vestfold som utgangspunkt

Tenden er blant de største frittstående firmaene med hovedsete utenfor Oslo, med 48 medarbeidere, hvorav 36 advokater. Vi er et fullservice forretningsadvokatfirma, som også bistår privatpersoner og det offentlige. Vi utfører oppdrag over hele landet, også for utenlandske klienter.
173 A5727

Menneskene

Menneskene er vår viktigste ressurs

Her finner du mer informasjon om våre advokater og øvrige ansatte.
173 A5883

Kompetanse

Spesialiserte advokater

Les mer om våre tjenester og hva vi kan bistå med.
173 A6209